Attefallshus

Attefallshus

Det finns många bra saker som kommer med att bygga attefallshus. Det kan fungera som garage, förråd, gäststuga eller komplementbostadshus, ökar värdet på fastigheten och kan ge en extra inkomst.

Den första frågan man bör ställa sig innan man kan påbörja projektet att få upp ett attefallshus är om man ska göra det själv eller om man ska anlita en leverantör. Fördelen med att bygga själv är att man vet vad man får och har större kontroll över materialval, däremot behöver man kunskap av denna typ av byggande, dessutom är det tidskrävande. Väljer man istället att anlita en attefallsleverantör sparar man mycket tid och det finns mycket kompetens att tillgå. En nackdel med att vända sig till leverantör är att det förekommer mycket lockpriser och de tar inte ett helhetsansvar.

Checklista

Innan processen kan komma igång måste du se över vilket hus du vill ha, vilken planritning som ska tillämpas, bestämma fasadmaterial, välja standard på inredning såsom golv och vitvaror, tänka över vilket värmesystem som behövs. Vilken grund ska huset stå på? Var är det mest priseffektivt att ställa huset? Kan du dra avlopp, vatten och el till din tilltänkta placering? Dessutom ska man ha koll på brandklassning, vilket avgörs av brandskyddsavstånd till grannar och din egen huvudbyggnad.

Bygganmälan

Innan man kan börja bygga är det ett gäng handlingar som ska in till kommunen: situationsplan enligt skala, fasadritningar, sektionsritning, planritning, konstruktionsritning, förslag till kontrollplan, brandskyddsdokumentation samt beräkning av u-värde.
 Efter inlämnande av dessa handlingar får man vänta på ett utlåtande från kommunen. Ibland behöver bygganmälan kompletteras. När anmälan är komplett har kommunen fyra veckor på sig att ge besked och du får inte börja bygga innan du fått detta.

Dags att bygga

Nu när du fått beslutet är det dags att börja bygga. Köper du via attefallsleverantör byggs huset i fabrik och levereras som en färdig modul. Markarbetet behöver vara klart inför leverans. Det innefattar markentreprenör, utsättare, rörmokare, och elektriker som förberett allt till exakt rätt plats. Om man köpt huset av leverantör behöver man göra ett kranlyft där man ibland behöver tillstånd.

Installation av huset och slutsamråd

Nu är huset på plats och framdragen el, vatten och avlopp ska kopplas på. Till sist behövs ett slutsamråd med kommunens byggnadsinspektör där man kontrollerar att man uppfyllt de krav som ställts i startskedet. Först när detta är godkänt kan man nyttja attefallshuset. Det är inte tillåtet att tas i bruk innan slutbesked är utfärdat.

Kostnadskalkyl

Beroende på vilka val du gör så påverkar det slutsumman på ett attefallshus. Det kan vara smart att hitta en leverantör som har ett fast pris på allt där inga oförutsedda kostnaden uppkommer.

KOSTNADSKALKYL ATTEFALLSHUS (30 M²)PRIS
Attefallshus – klimatskal150 000 kr – 185 000 kr
Attefallshus – normal standardutrustning620 000 kr – 680 000 kr
Attefallshus – permanent bostadsstandard enl. BBR850 000 kr – 1 100 000 kr

KOSTNAD SOM TILLKOMMER UTÖVER SJÄLVA HUSETPRIS
Pappersarbete med kommunUpp till 13 000 kr
Kommunens avgifter (varierar beroende på kommun)40 000 kr – 100 000 kr
Plintgrund och ev. markberedning80 000 kr – 150 000 kr
Installation av el, vatten och avlopp, inkl. mätningar15 000 kr – 50 000 kr
Kranlyft15 000 kr – 80 000 kr