Dörrar & Lås

Dörrar & Lås

Byt alltid lås som nyinflyttad. Du vet varken hur många nyckelkopior som gjorts under åren eller hur många som är på vift.

Ingen vill komma hem till en uppbruten dörr och ett uppochnervänt hus tömt på värdesaker. Det är omskakande och väldigt obehagligt.
 Inbrott sker antingen genom ytterdörrar eller via fönster. Det är aldrig möjligt att till fullo försäkra sig mot inbrott men det går att försvåra för tjuven. Satsa på en säkerhetsdörr om du inte redan har det.

Vad är en godkänd dörr?

Säkerhetsdörrar har olika klasser. I dina försäkringsvillkor kan du läsa att dörren ska vara i lägst klass 2 enligt SSF 1078 eller RC 3/MK 3 enligt SS-EN 1627. För att uppfylla försäkringskraven behöver dörren ha denna klass eller högre.
 För att förhindra uppbrytning bör bakkantssäkring monteras på samtliga utåtgående dörrar. Tänk även på att inga förändringar får göras på eller i dörren efter att den har blivit monterad, då gäller inte längre certifikatet för dörren.

Vad är ett godkänt lås?

Dörrar enligt SSF 1078 har minst en certifierad godkänd låsenhet för klass 2. För att uppfylla försäkringskravet behöver låsenheten däremot vara godkänd enligt SSF 3522, lägst klass 3. För dörrar enligt SS-EN 1627 RC behöver du kontrollera att det är en godkänd låsenhet monterad i dörren.
 En godkänd låsenhet med klass 3 innebär följande:

 • Låshus, cylinderlås eller tillhållarlås
 • Elektromekaniska låshus (motorlås)
 • Cylinder
 • Elektromekaniska cylindrar
  Slutbleck
 • Elektromekaniska slutbleck (elslutbleck)
 • Förstärkningsbehör.

Vad gäller för digitala lås?

Det är väldigt bekvämt med elektroniska lås eftersom man dels slipper leta efter nycklar och enkelt kan ge ut tillfälliga koder till personer som behöver komma in när man inte är hemma, exempelvis hantverkare.
 Alla digitala lås som finns på marknaden uppfyller inte kraven som finns för godkända lås. Kontrollera alltid att låset är godkänt i minst klass 3 enligt SSF 3522.
 Har man ett sådant certifierat lås kan man känna sig trygg i att låset är fullt godkänt och minst lika säkert som motsvarande mekaniska lås. Det betyder att även försäkringsbolagen godkänner låset. Dubbelkolla gärna med ditt försäkringsbolag för att känna dig extra trygg.

Att tänka på när du byter dörrar och lås

När du byter lås till huvudentrén är det viktigt att även byta lås till husets övriga ingångar. Detta för att nycklar kan vara på vift, låsen kan vara av en lägre säkerhetsklass än rekommenderat och därmed utgöra en säkerhetsrisk samt av det praktiska skälet att kunna använda en och samma nyckel till hela huset.

Andra tips för att undvika inbrott

 • Lämna inte öppnade fönster obevakade
 • Installera larm
 • Organisera grannsamverkan med dina grannar
 • Installera smarta hem funktioner med exempelvis kameror, möjlighet att på distans sätta på belysning och tv samt utomhusbelysning med rörelsevakt
 • Vidarekoppla fasta telefonen så att någon alltid svarar
 • Ta bort växtlighet nära huset som kan ge tjuven skydd att ta sig in ostört
 • Meddela grannar om du ska resa iväg och be någon ta hand om posten.