Elförbrukning

Elförbrukning

Elförbrukningen påverkas bland annat av typ av uppvärmningssystem, hur gammalt och välisolerat huset är, antal boende och var i landet man bor. Vi reder ut vanliga frågor.

Så här fungerar det.

Vad är normal elförbrukning för en villa?

När man mottar första elfakturan är det vanligt att fundera på vad som är normal elförbrukning för en villa. Svaret varierar, men siffror visar att snittförbrukningen för en eluppvärmd villa är 25 000 kilowattimmar (kWh) per år. För en total elkostnad på 1,5 kr per kWh motsvarar det 37 500 kr per år eller i snitt 3 125 kr per månad. Detta för värme, varmvatten och hushållsel.

Faktorer som påverkar elförbrukningen

 • Bastemperatur. Ju varmare man vill ha sitt hem, desto mer energi förbrukas.
 • De boende i hushållet. En barnfamilj förbrukar normalt mer el än ett pensionärspar.
 • Vanor i hushållet. Familjemedlemmar som idrottar använder normalt dusch och tvättmaskin flitigare.
 • Husets skick och ålder. Ett välisolerat hus spiller mindre värme.
 • Årstider. Elförbrukningen är högre på vintern.

Så kan du påverka din elförbrukning/elkostnad

Golvvärme, pool, utomhusbelysning är sådant du kanske inte tänker på kräver mycket el.
 I villa kommer ungefär 20 % av elförbrukningen från hushållsel. 80 % är värme och varmvatten. Du kan påverka din elkostnad genom att:

 • Installera värmepump (sparar upp till 50 – 80 % av elkostnaden för värme och varmvatten).
 • Installera solceller (kräver takyta i rätt väderstreck – kan minska elkostnaden med uppemot 6 000 – 12 000 kr per år).
 • Använda lågenergilampor, duscha kortare tid, fylla upp disk- och tvättmaskiner ordentligt etc.
 • Diska i diskmaskin sparar energi jämfört med att diska för hand.
 • Ställ in rätt temperatur i kyl och frys, +5 °C respektive -18 °C.
 • Dra ur alla laddare när de inte används.
 • Göra ett aktivt val av elavtal.

Genom att låta en certifierad besiktningsman ta fram en energideklaration kan du få konkreta energispar- och prestandahöjande åtgärder specifikt för din villa. Den kommunala energi- och klimatrådgivningen, som kan sökas genom kommunens växel, har som främsta uppgift att ge kostnadsfri och oberoende råd till konsumenter i energifrågor. Information finns även att läsa på Energimyndighetens webbplats.

Faktorer som påverkar elpriset

Det är tillgång och efter­frågan som styr elpriset. Här följer några exempel.
 Tillgången ökar (elpriset går ner) vid mycket regn eftersom nederbörd fyller upp vattenmagasinen. Kalla vintrar (med snö som inte smälter) innebär istället att vattenmagasinen inte fylls på (elpriset går upp). Först när det blir varmare och snön till slut smälter fylls vattenmagasinen åter på (elpriset går ner).
 Efterfrågan ökar när vädret blir kallare eftersom fler är i behov av att värma upp sina fastigheter (elpriset går upp). När det sedan blir varmt ute är man inte längre i samma behov (elpriset går ner).
 Elpriset är bland annat av dessa anledningar i regel högre på vintern och lägre på sommaren. För den som önskar veta exakt vad elpriset kommer att vara finns möjligheten att välja avtal med fast elpris. Det innebär att du betalar ett fast pris per kWh hela avtalsperioden, oavsett vad som händer på elmarknaden.

Skillnaden mellan elnätsbolag och elhandelsbolag

Som nyinflyttad behöver du två avtal för att kunna få el.
 Elnätsbolag underhåller elnät och ansvarar för att el når ut till hushåll. Då det endast finns ett elnätsbolag per område behöver du teckna elnätsavtal med ditt områdes nätägare för att få använda elnätet. Elnäten drivs i monopol och du kan därför inte påverka priset. Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att bedriva tillsyn av elnätsföretagens prissättning.
 Till detta elnätsavtal behöver du teckna ett elhandelsavtal som du köper elen du använder av. Det finns många elhandelsbolag att välja bland.