Fönster

Fönster

Att byta fönster kan minska husets energibehov med flera tusenlappar. Vi har samlat goda råd och svar på vanliga frågeställningar kring fönsterbyte.

Så här fungerar det.

Varför byter man fönster?

Det finns många anledningar och behov som föranleder byte av fönster. Det kan vara en fråga om att förebygga kallras, sänka husets uppvärmningskostnader, säkerhets-, praktiska- och/eller estetiska skäl.

Vad gör energieffektiva fönster?

Nya fönster sänker elförbrukningen och ger bättre inomhusklimat eftersom de är mer energieffektiva och har högre isoleringsförmåga än gamla fönster. Hur energieffektiva fönster är mäts i u-värde, där lägre värde betyder bättre isoleringsförmåga.

Exempel på u-värden:

 • Gamla tvåglasfönster har u-värde 2,8-3,0
 • Gamla treglasfönster har u-värde 1,8-2,0
 • Nya energifönster har u-värde 1,2 eller lägre.

Fönster med högt u-värde är dåligt isolerade och ger kallras. Kallras gör att golv blir kalla från att luften inomhus kyls och faller nedåt – så att man känner sig frusen trots att det inomhus är över 20 °C. Med gamla fönster brukar besvär med kalla golv börja uppstå när utomhustemperaturen är strax över 0 °C. Nya energifönster klarar utomhustempreaturer ner till -20 °C utan att ge kallras.

Fönster för olika behov

I stället för att ha samma typ av fönster i hela huset kan det finnas skäl till olika typer för olika behov. Det kan exempelvis vara att ha fönster i söderläge som minskar värmen från solen eller fönster mot gatan som är extra ljudreducerande.

Aluminium- eller träfönster?

Aluminiumfönster är så gott som underhållsfria. De ger ett modernt intryck och är mycket tåliga för yttre påfrestningar.
 För att få ett mer tidlöst intryck använder man ofta träfönster. De kräver lite mer underhåll och kan behöva målas om efter några år.

Vilka årstider kan man byta fönster?

Man kan utan problem göra fönsterbyte året runt. På vintern är det däremot lämpligt att byta ett fönster i taget för att inte släppa in för mycket kyla samtidigt. Ett fönsterbyte går relativt fort.

Fönster- En vanlig ingång för inbrottstjuvar

Vid inbrott genom fönster är det vanligaste tillvägagångssättet att inbrottstjuven slår ett hål i fönstret för att sedan sträcka in handen och öppna fönstret inifrån.
 Det kan därför vara smart att byta ut vanliga haspar och fönstervred mot fönsterlås och låsbara handtag.

Energibesparing vid fönsterbyte

Nyckeltal för olika orter

 • Kiruna – 159
 • Luleå – 133
 • Umeå – 122
 • Östersund – 122
 • Gävle – 110
 • Borlänge – 109
 • Växjö – 90
 • Stockholm – 89
 • Göteborg – 83
 • Malmö – 75

Exempel

Ett hus i Stockholm (nyckeltal 89) har idag tvåglasfönster med u-värde 3,0. Fjorton fönster, med en sammanlagd yta av 20,2 m², byts till nya energieffektiva fönster med u-värde 1,2.

3,0 – 1,2 = 1,8
1,8 * 89 = 160,2 kWh/m
160,2 * 20,2 m² = 3 236 kWh

Fönsterbytet minskar husets energibehov med 3 236 kWh/år. Om energin kostar 1,5 kr kWh blir besparingen: 3 236 * 1,5 = 4 854 kr/år.

Fyll i själv och räkna ut din kostnadsbesparing

Loading