Källsortering

Källsortering

Att lägga rätt skräp på rätt plats är inte alltid så enkelt. Vad får man egentligen slänga direkt i soporna, vad kan komma till användning igen och vad skall sorteras?

Så här fungerar det.

Vad ska man slänga i soppåsen?

Om man sorterar helt rätt så blir det inte så mycket kvar att placera i soppåsen. Här hamnar allt skräp som blir över när du sorterat ut farligt avfall, elavfall, grovavfall, förpackningar i plast, metall och papper samt trycksaker och tidningar. Exempel på vad man ska lägga i soppåsen är tamponger, bindor och blöjor men även cd-skivor, kattsand, kuvert, snus och cigaretter.

Matavfall blir biogas och biogödsel

Närmare 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. I många kommuner erbjuds därför sortering av matavfall och påsar för detta får man gratis. De finns som papperspåse eller som grön plastpåse och slängs i vanliga soptunnan och återvinns sedan till biogas och biogödsel. I dessa påsar kan du slänga skal och rester som klassas som mat samt hushållspapper.

Kompost: Avfall = Planteringsjord

Kompostering är ett annat utmärkt sätt att ta hand om överblivet matavfall och trädgårdsavfall. Det organiska avfallet bryts ned på ett naturligt sätt av mikroorganismer. Efter mindre än ett år har avfallet blivit perfekt kompostjord som kan användas som planteringsjord. Återvinning när den är som bäst!

Återvinningsstationen hittar du på gatan

Utplacerade i gatumiljön finns mängder med återvinningsstationer. Här slänger man färgade glasförpackningar, ofärgade glasförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar, plastförpackningar samt tidningar och trycksaker. Dessa slängs i olika kärl. På de flesta återvinningsstationer finns även möjlighet att lämna in gamla batterier.

Miljöstationen – En del av bensinstationen

På miljöstationen kan du lämna farligt avfall, ljuskällor och batterier som inte bör slängas direkt i soppåsen. Oftast finns dessa vid bensinstationer och nyckeln lånas av personal på plats. Det finns även ett antal miljöstationer i gatumiljö, dessa är automatiska. Det finns även miljöstationer på återvinningscentraler om man hellre vill besöka en sådan.

Återvinningscentralen

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Här finns hjälp att få om man är osäker på i vilken container man ska slänga sitt avfall. Saker som kan användas igen lämnas in i ”återbruket” som finns på varje återvinningscentral. Det som du inte längre behöver kanske kommer väl till pass hos någon annan. Återvinningscentralerna har sina egna öppettider, vilka kan vara bra att kolla upp innan man packar släpet och far iväg.