Laddstation

Laddstation

Laddstationer i hemmet blir allt vanligare i takt med att fler införskaffar laddningsbara bilar. Är en laddstation något för dig?

Så fungerar det.

Vad är en laddstation och vilken funktion har den?

En laddstation är ett uttag anpassat för laddning av laddbara bilar. Det är en säker laddningsmetod som är utvecklad för att klara hög belastning under en längre tid. Laddaren kallas i folkmun ofta för ”laddbox”.

Kan man ladda i vägguttaget?

När man köper en laddbar bil följer det ofta med en laddkabel för det vanliga vägguttaget. Elsäkerhetsverkets rekommendation är däremot att man använder en laddstation avsedd för elfordon.
 Detta för att vanliga vägguttag inte är anpassade för laddning av elbil och den höga belastning av vägguttaget och elsystemet som det innebär. Laddning via det vanliga vägguttaget är betydligt långsammare och kan leda till att proppen går och i värsta fall kan en brand uppstå.
 Om du verkligen behöver använda vägguttaget – se då till att ställa ner laddeffekten, vilket är möjligt i vissa elbilar. Det innebär dock att laddningen kommer att ta ytterligare tid.

Vilken laddbox ska jag välja och vad kostar det?

Hur många bilar har ni och hur snabbt behöver du kunna ladda? Hur ser ditt – eller ert – körmönster ut? Vilken effekt på laddboxen klarar elsystem i hemmet att leverera?
 Priset på laddboxar varierar beroende på märke, hur snabbt du vill kunna ladda och eventuella extrafunktioner.
 Om det räcker med att ladda ungefär två mil per timme kan du välja en laddbox med 1-fas 16A. Önskar du ladda sex mil per timme väljer du en med 3-fas 16A och för 11 mil per timme en med 3-fas 32A. Räcker det med att laddboxen laddar bilen eller behöver du – vilket är krav för investeringsstöd – ha inbyggd mätare av pågående och sammanlagd elförbrukning? Vill du även ha åtkomst via wifi med lagring av data och gränssnitt för smartphone för lås, strömstyrka, förbrukning och tidsstyrning av strömförsörjning?
 De billigaste laddboxarna kostar runt 6 000 kr medan de allra dyraste, med toppfunktioner och möjlighet att ladda flera bilar samtidigt, kostar upp emot 40 000 kr.

Vad kostar det att ladda en bil i en laddbox?

Drivmedelskostnaden för en elbil är 3 kr per mil, räknat på att priset för 1 kWh är 1,5 kr och att en elbil förbrukar ungefär 2 kWh per mil.
 Drivmedelskostnaden för en bensinbil i Sverige är 8,12 kr per mil, räknat på att priset för bensin är 14 kr per liter och att snittförbrukningen för bensinbilar ligger på 0,58 liter per mil.
 Dagens elpriser gör därmed elbilen mer än hälften så dyr när det kommer till drivmedelskostnad.
 För att sedan räkna ut hur mycket en fulladdning kostar multiplicerar du batterikapaciteten med kostnaden för el.

Bidrag för laddstation

”Klimatklivet” är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Det kan användas för bland annat laddstationer. Det statliga stödet har ett tak på 10 000 kr, vilket ska stå för 50 % av material- och arbetskostnader. Bidraget söks på Naturvårdsverkets hemsida senast sex månader efter slutförd installation.
 Vid årsskiftet 2020/2021 planeras ett nytt “grönt avdrag” att införas, där det maximala stödet ökar till 50 000 kr och för att underlätta för den sökande kommer det nya avdraget att följa liknande modell som för RUT/ROT-avdraget där kostnaden dras av direkt.
 OBS! För att ta del av investeringsstödet krävs att en behörig elektriker kollar elsäkerheten, även om det finns ett befintligt uttag.