Morups fönster

Morups fönster

Vår fabrik har legat på samma plats sedan 1932. Även om utrustningen moderniserats flera gånger sedan starten är hantverksskickligheten lika viktig idag som då. Våra medarbetare har tagit traditionen och tidigare generationers erfarenhet till sig och tillverkar idag ett fönster av mycket hög kvalitet. Utrustat med lågt u-värde, inbrottsskydd och kondensskyddat glas som standard. Fönster som monteras på plats hos dig av Morups egna skickliga hantverkare runt om i Sverige.

Lågt u-värde som standard

Energiförlusten i ett fönster mäts i u-värde. U-värde är ett mått på mängden energi ett fönster släpper igenom. Ett lågt u-värde innebär därmed att fönstret släpper igenom mindre energi. På Morups har vi valt låga u-värden som standard. Det lägsta 0,72 och högsta 0,85.

Kondensreducerande glas som standard.

Vid u-värden under 1,1 är risken stor för kondens på utsidan av glaset under vissa perioder på året, främst vår och höst. För att minimera risken för kondens har vi valt att utrusta vårt fönster med kondensreducerande glas. Det innebär att man smält ner en värmereflektor i det yttersta glaset.

Inbrottsklassat som standard

För att klara säkerhetsklass 2 (RC2) utsätts fönstret för ett fysiskt angrepp aktivt under 3 minuter. Detta görs på flera olika ställen på fönstret under en total tid på 15 minuter. Till testet används en verktygslåda som bland annat består av en 37 cm lång skruvmejsel, bågfil, kilar, rörtång, och ett 50 cm långt förlängningsrör.

www.morups.se