Rot- & rutavdrag

Rot- & rutavdrag

ROT står för reparation, ombyggnad och tillbyggnad. RUT är en akronym för rengöring, underhåll och tvätt. Vi går igenom reglerna för avdragen inom båda dessa områden.

Så här fungerar det.

Hur fungerar rot- & rutavdrag?

Rot- och rutavdragen är en skattesubvention, alltså ett avdrag, som ges till privatpersoner för arbetskostnaden vid inköp av vissa typer av tjänster. Detta kan exempelvis vara för nyinstallation och vid byte av värmepump, renovering av kök, städning i hemmet eller installation av fiberutrustning.

Så mycket du kan få i rot/rutavdrag 2021

Rot- och rutavdraget får gemensamt uppgå till max 50 000 kr per person och år. Det är således inte knutet till en bostad, utan flera personer kan få avdrag i samma bostad. En person kan få rotavdrag med som mest 30 % och rutavdrag med som mest 50 %.
 I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att det sammanlagda taket för rot- och rutavdraget ska höjas till 75 000 kr per person och år. Rotavdraget får uppgå till högst 50 000 kr. Samtidigt föreslås att rutavdraget utvidgas med ytterligare fyra tjänster.

Tjänster du kan få rotavdrag för

 • Bygg – reparera och underhålla
 • Bygg – bygga om och bygga till
 • El
 • Glas och plåt
 • Gräv- och markarbete
 • Murning och sotning
 • Målning och tapetsering
 • Rengöring
 • VVS

Tjänster du kan få rutavdrag för

 • Passa barn
 • Fiber- och it-tjänster
 • Flytta och packa
 • Ta hand om en person och ge omsorg
 • Reparera vitvaror
 • Skotta snö
 • Städa
 • Tvätta, laga och sy
 • Trädgårdsarbete – fälla och beskära träd
 • Trädgårdsarbete – underhålla, klippa och gräva

Villkor för rot/rutavdrag

 • Du måste ha fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
 • Du är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av din totala inkomst
 • Du måste ha betalat för arbetet före årsskiftet för att avdraget ska komma med i din deklaration året efter
 • Du ska ha rot-/rutavdrag kvar att utnyttja
 • Du måste betala tillräckligt med skatt för att kunna få dra av för rot-/rutarbete
 • Ett dödsbo kan få rot-/rutavdrag men enbart för arbete som är utfört före dödsfallet

När det gäller rotavdrag så ska arbetet utföras i ett småhus som du äger och bor i. Du ska äga bostaden under den period som arbetet utförs. Du ska helt eller delvis bo i bostaden där arbetet utförs. Ingen annan än du, den du är gift eller sambo med, dina hemmavarande barn eller din förälder får bo i bostaden. Det gäller även fritidshus och bostäder där du bara bor ibland. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som din bostad och tillhör ditt hushåll. Om småhuset är yngre än fem år får arbetet endast syfta till att återställa småhuset till skicket det var i från början.
 För rutavdrag måste du helt eller delvis bo i bostaden där tjänsten utförs. Även fritidshus eller en stuga som du äger eller hyr för kortare eller längre tid räknas som bostad. Du behöver inte äga bostaden som du bor i för att ha rätt till rutavdrag. Om du har dubbel bosättning räknas båda bostäderna som bostad.

Vilka får utföra rotavdragstjänster åt dig

Utföraren behöver inneha F- eller A-skattsedel, annars kommer avdraget inte att godkännas av Skatteverket. Det är du som beställare som är skyldig att undersöka att utföraren innehar giltig F- eller A-skattsedel för att inte riskera att bli utan avdrag. Utföraren, eller företaget i fråga, får inte heller vara släkt med dig.

Källa: Skatteverket