Solceller

Solceller

Solpaneler som kompletterande energikälla blir vanligare. Det ökar värdet på huset, är miljövänligt och kräver nästan inget underhåll.

Vi förklarar.

Hur fungerar solceller?

Enskilda solceller bildar tillsammans större solpaneler. De monteras vanligtvis på fastighetens tak och producerar som mest el om de monteras i söderläge. Att montera åt öst producerar mer el under morgonen och åt väst producerar producerar mer el under kvällen.
 När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning mellan fram- och baksidan. Detta skapar likström. Genom att använda en växelriktare kan likström omvandlas till växelström, som sedan används för elkonsumtion i hushållet.

Produktion och underhåll

Solceller producerar mest el en klar dag under sommarhalvåret. Under molniga dagar producerar solcellerna fortfarande el – men betydligt mindre. Vinterhalvåret, när det är färre soltimmar, produceras också mindre el.
 Löv blåser lätt av solceller som är vinklade och regn gör rent efter fågelspillning och pollen. Solpaneler kräver därför nästan inget underhåll. Vill du rengöra panelerna använder du vatten tillsammans specialtvättmedel och en svamp eller trasa som inte repar ytan.

Enkelt att få en överblick av elproduktionen

Installerar du en växelriktare med wifi kan du övervaka elproduktionen i realtid, exempelvis i mobilen.

Är investeringen ekonomiskt försvarbar?

I dagens ränteläge kostar en investering i solpaneler omkring 200 – 300 kr/mån. Då solceller kan sänka din elkostnad med 500 – 1 000 kr/mån är den lönsam redan från dag ett, även om det sedan tar ungefär 10 år att få tillbaka satsat kapital.

Solceller ökar värdet på huset

En undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet visar att en solcellsanläggning på taket ökar värdet på hus med i snitt hela 14 %. Studien omfattar 50 000 husförsäljningar varav 8 000 med solcellsinstallationer.

Möjlighet att “spara” eller sälja överskottsel

När det är ljust ute produceras el från solceller. Solcellerna kan i sig inte spara el som inte förbrukas direkt, men genom att ansluta ett batteri kan du spara den till ett senare tillfälle, exempelvis när det är mörkt ute.
 Du kan även sälja din överskottsel för att sänka din energikostnad. Detta gör man till elhandelsbolag.

Optimal vinkel och lutning

I tabellen har vi samlat data för solcellernas förväntade verkningsgrad (i procent) beroende på lutning och väderstreck. Siffrorna utgår från Hallsberg utanför Örebro, Sveriges demografiska mittpunkt.