Tak

Tak

Ett hus är inte ett hus utan dess tak. Vi har kikat på vad det finns för olika slags tak, vad man ska tänka på i sina val och hur man sköter om ett tak.

Vilka material är bäst? Vad ska taket skydda, och är det egentligen bäst med lutande eller platt tak?

Takets funktion

Beroende på var i världen man befinner är takets funktion att skydda mot regn, snö, sol, kyla, vind och andra klimatiska påfrestningar. I vår del av världen är takets funktion i första hand att skydda mot kyla, värme, nederbörd och snötyngd. Inifrån ska taket skydda mot bland annat värme, akustik och fukt.

Skydd utifrån och inifrån

Själva takkonstruktionen påverkas av fuktig luft både från insidan av huset och från utsidan. Fukt förekommer i form av vatten och som vattenånga. Genom avdunstning övergår vatten till ånga och återgår genom att denna kondenseras. Om taket kommer i kontakt med fukt kan dess funktioner förändras på flera olika sätt, det är därför viktigt att se till att man gjort rätt materialval både till yttertaket och till innertaket.

Lutande eller platt tak?

Förutom vad man anser är estetiskt tilltalande har takets utformning väldigt stor betydelse för dess livslängd och hur mycket underhåll det kan behöva. Det är viktigt att vatten kan rinna av ordentligt från taket och med tanke på våra väderförhållanden passar lutande tak bäst. Ju större lutning taket har desto bättre avrinning. Platta tak lämpar sig bättre i varmare klimat. Har man platt tak på sitt hus här i Sverige ställs det höga krav på avrinning. Dessvärre har många platta tak resulterat i frost- och vattenskador.

Takguiden

Betong, papp, plåt, shingel eller tegel? Det finns att läsa på inför val av material till taket.

Betong

En billigare variant än tegel. Sammansättningen av materialet är betydligt tätare än vad tegel är och fukt tränger inte lika lätt in. De är däremot tyngre vilket gör att takläggningen blir tyngre och även ställer krav på bärigheten på taket.

Papp

Papp kan både vara hållbart och prisvärt. Det är idag väldigt populärt och materialet har utvecklats mycket under den senaste tiden.

Plåt

Plåt är det mest prisvärda valet som har många fördelar om man jämför med tegel- och betongtak. Materialet har en mycket hög kvalité och lätt, dessutom är det halt vilket gör att rengöringen i princip sköter sig själv.

Shingel

Shingel finns i mängder av olika former och färger och materialet är lätt i motsats till tegel och betong. Shingel tål inte snö lika bra som andra material så om du bor i en del av Sverige med mycket snö är det inte det bästa alternativet.

Tegel

Tegel en svensk klassiker! Tegel är ett miljövänligt val, materialet är helt naturligt. Det man ska tänka på är att det är tidskrävande att lägga ett tegeltak och det kräver hög precision.