Trädgård

Trädgård

Oavsett om tomten är stor eller liten så är det oftast förvånansvärt mycket som ska tas omhand. Ogräs växer som… ogräs, och gräsmattan ska klippas. Olika årstider medför olika slags arbeten och till din trädgård kan du behöva redskap för att hantera snö, jord, gräs, löv, växtlighet och annat.

Planering

Det är viktigt att titta på tomtens förutsättningar när man börjar planeringsarbetet. Parametrar som kan vara bra att kika på är hur väderstrecken går – hur rör sig solen och vilka delar av tomten är skuggigare. Ett bra tips är att kolla med grannarna och höra vad de har i sin trädgård och vad som verkar växa bra. Det kan ge ett hum om vilka växter som kommer att trivas i din trädgård.

En trädgård för lek eller grillfest?

Vad trädgården ska användas till är a och o att fundera igenom – vilka aktiviteter ska kunna utföras och hur ska ytorna fördelas? Många väljer att dela upp tomten så att en del är till för lek och spel, en annan del för umgänge och mys, och en tredje del för odling och rabatter.
 Uteplatserna placerar man ofta i anslutning till husets olika entréer av praktiska skäl men ibland kan det finnas skäl att lägga en uteplats mitt ute i trädgården – kanske finns just på den platsen den fantastiska kvällssolen som man inte vill gå miste om? Lägg tid innan planering på att känna in tomten, var trivs du bäst och vilka platser av trädgården lämpar sig till vad?

Mycket eller lite trädgårdsarbete?

En välskött trädgård drömmer många om, men långt ifrån lika många vill utföra allt arbete som det kräver. Det går att på så vis välja växter och dekorationer utifrån ambitionsnivå. Om du reser mycket kan det vara en bra idé att skapa en trädgård som inte behöver så mycket omsorg under de perioder du inte är på plats. Fina marktäckare kan vara ett bra alternativ för den som gillar rabatter men inte att lägga så mycket tid på dem. Glöm inte belysning – en upplyst rabatt kan göra stor skillnad för trädgården en mörk höstkväll.