Värmepumpar

Värmepumpar

Det finns olika typer av värmepumpar. Alla flyttar värme från en plats till en annan. De används för uppvärmning och kan spara många tusenlappar i månaden.

Här kommer en jämförelse av olika typer av värmepumpar.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen återvinner värme ur ventilationsluften och återför det till husets värmesystem.
 Passar hushåll i hela Sverige som har ventilationskanaler där frånluften kan samlas.

 • Fördel: Med frånluftsvärmepump får huset en mekanisk ventilationslösning istället för självdragsventilation
 • Nackdel: Passar endast med vissa ventilationssystem
 • Elbesparing: Uppemot 60 %
 • Livslängd: 15 år
 • Återbetalningstid: 6-7 år
 • Pris inkl. installation: Ca 30 000 – 50 000 kr

Luftvärmepump

Luftvärmepumpen utnyttjar utomhusluft som värms upp under tryck och sedan blåses in till huset. Brukar normalt användas som en kompletterande värmekälla för hus med direktverkande el. Många luftvärmepumpar kan även kyla luft och därför användas som luftkonditionering/AC under sommartid. Ger även bättre inomhusklimat och ingreppet på huset vid installationen är relativt litet.
Passar hushåll i hela Sverige med direktverkande el som värmekälla.

 • Fördel: Lägst investeringskostnad
 • Nackdel: Ger inte varmvatten och värmen kommer endast in på det ställe där luftvärmepumpen är installerad. Den fungerar därför mindre bra i stora hus med komplex planlösning och många rum, samt att fläkten låter på både ut- och insidan
 • Elbesparing: 30-50 % (för värmekostnad)
 • Livslängd: 10-15 år
 • Återbetalningstid: 3-5 år
 • Pris inkl. installation: Ca 15 000 – 30 000 kr

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen utnyttjar utomhusluft som värms upp under tryck och sedan överförs till husets vattenburna system.
 Passar hushåll söder om Norrland som årligen förbrukar mer än 20 000 kWh el och har ett vattenburet värmesystem eller golvvärme.

 • Fördel: Längst livslängd
 • Nackdel: Fläkten för utedelen låter när den används
 • Elbesparing: 60-70 %
 • Livslängd: 15-20 år
 • Återbetalningstid: 4-6 år
 • Pris inkl. installation: Ca 80 000 – 120 000 kr

Bergvärmepump (jord- och sjövärmepump)

Bergvärmepumpen utnyttjar energi som finns lagrad i berggrunden, trädgården eller en närbelägen sjön. För bergvärme borras ett djupt hål på tomten, en slang används för att ta upp energin ur hålet och en bergvärmepump genererar varmvatten som sedan värmer huset. Jordvärmepumpen har en liknande princip, men energin hämtas från en stor yta på bredden.
 Passar hushåll som årligen förbrukar mer än 20 000 kWh el och har ett vattenburet värmesystem eller golvvärme.

 • Fördel: Lägst driftskostnad
 • Nackdel: Högst investeringskostnad
 • Elbesparing: Uppemot 85 %
 • Livslängd: 15-20 år
 • Återbetalningstid: 5-10 år
 • Pris inkl. installation: Ca 130 000 – 180 000 kr