Villaförsäkring

Villaförsäkring

En hemförsäkring täcker personer i hushållet och saker som finns i hemmet medan en villaförsäkring täcker huset och det som finns på tomten.

Vi förklarar.

Varför villaförsäkring?

Villaförsäkring tecknas utöver hemförsäkring och täcker skador som är unika för villor. Ibland bakar försäkringsbolagen ihop de båda försäkringarna till ett paket och kallar det villahemförsäkring. Den är viktig eftersom man som villaägare kan drabbas av dyra skador, olyckor och inbrott.
 Villaförsäkringen gäller vanligtvis för byggnad, byggnadstillbehör och tomtmark. Tänk på att olika försäkringsbolag kan ha olika villkor. Har du både hem- och villaförsäkring hos samma försäkringsbolag minimerar du risken för dubbla självrisker.

Byggnad

Det är i princip hela huset som omfattas av villaförsäkringen. Från tak, väggar och golv till värmepanna, köks- och badrumsinredning samt andra installationer. Detta inkluderar även brandskador och vattenskador som kommer inifrån. Vattenskador som kommer utifrån – genom exempelvis tak, fasad eller dränering – täcks normalt inte.
 Dessutom kan även ytterligare byggnader täckas, såsom fristående förråd, attefallshus och garage, om de tas med och är angivna i försäkringsbrevet.

Byggnadstillbehör

Hit hör exempelvis staket, trädgårdsbelysning, flaggstång och brygga.

Tomtmark

Ersättning för skador på tomtmark inkluderar växter, träd, gångar och uppfarter.
 Skador som orsakats av översvämning eller storm brukar inte ingå i grundskyddet, men kan läggas till som ett utökat skydd.

Utökat skydd

Den grundläggande villaförsäkringen ger ett brett basskydd för din villa. För att utöka skyddet behöver man köpa enskilda tillägg eller en mer omfattande försäkring. Utökat skydd kan bland annat innefatta:

  • Utökat stormskydd
  • Ersättning för otäta yt- och tätskikt i våtrum
  • Reducerad självrisk
  • Skydd för höga åldersavdrag
  • Kostnadsfritt låsbyte vid borttappade nycklar
  • Hussvampsangrepp

Skillnad mellan Fullvärde och första risk

De flesta väljer att teckna villaförsäkring till hela villans värde. Om huset exempelvis skulle brinna ner får du en likvärdig villa återbyggd på samma grund.
 Alternativet är att teckna villaförsäkring till “första risk“. Om huset skulle brinna ner eller något annat händer, har du försäkring upp till ett visst maxbelopp. Summor över detta belopp får du inte ersättning för.

Ansvarsskydd och rättsskydd

Ansvarsskyddet gäller om du skulle krävas på skadestånd efter att ha råkat skada grannar, besökare eller någon av dennes saker.
 Rättsskyddet gäller ersättning för kostnader för ett juridisk ombud, vid eventuell tvist med exempelvis en hantverkare eller säljaren av huset.

Om arbete behöver utföras

Vid inträffad skada är det i regel du som villaägare som är beställare, även om försäkringsbolaget har anvisat en firma för att reparera skadan. En anledning till detta är att du som konsument har stöd av Konsumenttjänstlagen vid en eventuell reklamation mot firman, vilket försäkringsbolaget inte har. Det betyder därför att du också bär ansvaret att reklamera eventuella fel och brister och inte kan rikta anspråket mot försäkringsbolaget.